Overseas
  
  
  
  
  
  Overseas

FRP水槽修繕モデル

「不具合の早期発見、早期対策が秘訣です。」

FRP水槽は年1回以上の清掃・点検のほか下記の通り部品の交換を推奨いたします。
水槽の修繕モデル(水槽本体の設計耐用年数:15年)
 
:交換(メーカー推奨)

経年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
定期点検
マンホール蓋・パッキン                          
通気口                          
電極カバー                              
緊急遮断弁制御盤用 バッテリー                      
本体塗装                            
本体更新                            

※ボルト調整、補強材の交換等、点検調査結果により都度実施してください。